REFERENCJE

Zaproponowane przez dostawcę autorskie rozwiązanie linii do pakowania lodów podniosło wydajność i efektywność linii. Funkcje realizowane automatycznie przebiegają wzorowo a stanowiska korzystające z pracy operatorów obecnie odznaczają się znacznie większą wydajnością niż w innych liniach. Linia wykonana została terminowo i wysoką jakością.

Zielona Budka

Wykonany system zrealizowano z dużą dokładnością, dbałością o szczegóły i zaangażowaniem na każdym etapie prac. Wykonawca uwzględnił zalecenia i spostrzeżenia wniesione do projektu w trakcie realizacji a także sam zaproponował szereg usprawnień i rozwiązań podnoszących użyteczność projektu.

InPost

Prace projektowe i montażowe wykonano w sposób wzorowy. Pomimo nietypowości zadania i potrzeb wykonania wielu testów z uwagi na bardzo nietypowy kształt detalu do transportu firma dołożyła starań aby projekt został zakończony sukcesem

Cefarm