SYSTEMY DO KOMPLETACJI, KONSOLIDACJI, PAKOWANIA

 

Coraz większe wymagania błyskawicznej realizacji dostaw wymagają zwiększenia efektywności procesu związanego
z wydaniem zamówienia. Oferujemy systemy wspierające picking, kompletację, konsolidację operacje kontroli wyjściowej, pakowanie, etykietowanie i sortowanie końcowe.

W tych obszarach najczęściej podejmowane są decyzje o inwestycji w system, który ma w sposób automatyczny
lub półautomatyczny wspierać proces.

Oferowane rozwiązania są skalowalne i mogą zostać dostosowane do bieżących potrzeb i możliwości finansowania.
W zależności od procesu i potrzeb stosujemy wyższy stopień automatyzacji lub bazujemy na pracy ludzi odpowiednio
tę pracę wspierając i kontrolując. Specyfika poszczególnych węzłów dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb
z uzasadnieniem ekonomicznej opłacalności dla Klienta.

Nasze systemy wyróżniają się bardzo wysoką jakością komponentów i montażu, niezawodnością, elastycznością, efektywnością, szeregiem nowatorskich rozwiązań, a także zaawansowaniem konstrukcyjnym i dbałością o szczegóły.