SYSTEMY POCZTY PNEUMATYCZNEJ

 

Poczta pneumatyczna w szpitalu to szereg korzyści, które rekompensują wydatek inwestycyjny przeznaczony na jej instalację. Wykorzystanie wydajnego transportu pneumatycznego w szpitalu redukuje koszty eksploatacyjne, równoważne utrzymaniu zasobów.

System poczty pneumatycznej w szpitalu składa się z kilku głównych komponentów. Są to między innymi:

  • szczelna sieć rur transportowych
  • zwrotnice, które łączą poszczególne odcinki rur
  • dmuchawy wytwarzające ciśnienie lub podciśnienie powietrza w rurach transportowych
  • stacje nadawcze i odbiorcze
  • komputer sterujący 
  • elektroniczne kontrolki i czujniki
  • rozdzielacza liniowy stosowany w przypadku instalacji wieloliniowych
  •