OPROGRAMOWANIE

 

Sprawne działanie systemu automatyki magazynowej wymaga niezawodnego oprogramowania. Dzięki wypracowanym przez nas standardom możesz liczyć na rozwiązania, które umożliwią szybką integrację oraz uruchomienie przygotowanych systemów sterowania.

Indywidulane podejście i doświadczenie w wielu branżach umożliwia nam podejmowanie realizacji nietypowych zadań i układów dedykowanych.

Jesteśmy w stanie dostosowywać aplikacje do nietypowych węzłów i funkcji jakie są wymagane w danym projekcie. Posiadamy standardowe interface do wymiany danych z systemami WMS, ERP i maszynami, jak również posiadamy duże doświadczenie
w budowaniu nowych połączeń.

 

Profesjonalny system informatyczny WCS/MFC do obsługi automatyki magazynowej

Oprogramowanie jest wytworzone w technologii Microsoft NET. Użytkownik komunikuje się z systemem przy pomocy przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybki dostęp z każdego miejsca  w magazynie bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania na komputerach stacjonarnych. Dostęp jest także możliwy przy pomocy urządzeń mobilnych takich jak tablety i telefony.

LS WCS jest integrowany z dowolnym ERP, który wykorzystuje interface’y REST API. Cała wymiana danych z ERP odbywa się          w trybie czasu rzeczywistego. Oznacza to zawsze aktualne dane w systemie WCS oraz ERP.

LS MFC służy do bezpośredniej komunikacji z automatyką magazynową. LS MFC przekazuje do automatyki rozkazy do wykonania odebrane z LS WCS. LS WCS odbiera rozkazy do wykonania od systemu ERP.

LS MFC przy pośrednictwie LS WCS informuje system ERP o obciążeniu poszczególnych stref w magazynie. Na podstawie tych informacji WMS może podjąć automatycznie odpowiednie decyzje o uruchamianiu lub wstrzymaniu procesów magazynowych, aby cały system działał płynnie uwzględniając dynamicznie zmieniającą się sytuację w magazynie.

Istnieje możliwość pracy automatyki magazynowej (np. układnic pojemnikowych) jako tzw. Blackbox dla systemu ERP. W takiej wersji ERP (w tym przypadku WMS) przekazuje rozkaz z poleceniem przyjęcia pojemnika do magazynu automatycznego. LS WCS sam dobiera optymalne miejsce zamagazynowania pojemnika i wykonuje całą operację zamagazynowania bez udziału WMS. Podobnie w momencie odebrania od systemu WMS polecenia wydania towaru, LS WCS sam odnajduje w magazynie pojemnik    z odpowiednim towarem i autonomicznie wykonuje operację wydania pojemnika z układnicy.

Wymiana danych pomiędzy LS WCS i ERP odbywa się dwukierunkowo w trybie czasu rzeczywistego.

LS WCS zapisuje w bazie danych wszelkie operacje i zdarzenia z automatyki. Na podstawie tych danych generowane są różne raporty pozwalające na podejmowanie prawidłowych decyzji biznesowych.

Dział utrzymania ruchu ma do dyspozycji kilka dashboard’ów pokazujących aktualny (oraz historyczny) stan działania automatyki. Jest także dostępna aktywna wizualizacja SCADA całego systemu automatyki.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?  Zapraszamy do kontaktu