SYSTEMY DO KOMPLETACJI PICK-BY-LIGHT, PUT-TO-LIGHT

 

Technologia Pick By Light / Put To Light daje możliwość wspierania pracy człowieka tam, gdzie sortowanie automatyczne jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Efektywność pracy przy kompletacji ze wspomaganiem systemu PTL przy odpowiednim zorganizowaniu procesu jest znacznie wyższa niż przy rozwiązaniach klasycznych.

Oferujemy moduły kilku czołowych producentów stosując odpowiednio opracowane podejście i interface umożliwiające tworzenie zarówno niezależnych układów do pracy ręcznej jak i układów połączonych z techniką przenośnikową
i automatyką.