STANOWISKA INWENTARYZACYJNE TYPU WAŻY, MIERZY, SKANUJE

 

Przepływ towarów dzięki stanowiskom inwentaryzacyjnym podlega pełnej kontroli, co umożliwia realizację procesów jakościowych. Ważenie czy wymiarowanie może zachodzić zarówno w formie statycznej jak i dynamicznej.

Statyczne stanowiska waży-mierzy-skanuje wykorzystywane są najczęściej na wejściu do magazynu dla potrzeb uzupełnienia danych masie i wymiarach w WMS lub ERP.

Stanowiska dynamiczne stosowane są najczęściej przy weryfikacji mas i wymiarów w sortowniach kurierskich
lub liniach stosowanych w centrach dystrybucyjnych o wyższej wydajności.

Produkujemy stanowiska waży-mierzy-skanuje zarówno statyczne mobilne jak i budujemy stanowiska dynamiczne.
Doświadczenie nabyte przy układach pomiarowych w automatyce przemysłowej sprawia, że jesteśmy w stanie realizować pomiary praktycznie dowolnych produktów o dowolnych kształtach.