SYSTEMY LOGISTYKI SZPITALNEJ - SYSTEM POCZTY PNEUMATYCZNEJ

 

System poczty pneumatycznej umożliwia szybki transport materiałów medycznych zachowując najwyższy standard bezpieczeństwa. Instalacja wykonana jest w oparciu o system rur rozprowadzonych po całym budynku szpitala lub zakładu łączących ze sobą poszczególne punkty nadawczo-odbiorcze. Zastosowanie poczty pneumatycznej zapewnia błyskawiczny transport przede wszystkim materiału biologicznego przeznaczonego do badań laboratoryjnych oraz różnego rodzaju innych materiałów w ściśle określone miejsca. Dzięki prostej budowie oraz wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów instalacja, jak i pojemniki transportowe poruszające się w niej charakteryzują się wysoką trwałością i niezawodnością

 

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W  INSTALACJĘ POCZTY PNEMATYCZNEJ ?

  • skrócenie czasu badań próbek w szpitalu – transport materiału do laboratorium krótszy niż 60 sekund
  • zachowanie najwyższych standardów higieny
  • zmniejszenie kosztów noszenia ręcznego próbek do laboratorium, w zależności od dziennego obciążenia badaniami oszczędności mogą wynieść nawet 130 tysięcy miesięcznie
  • podniesienie jakości usług medycznych poprzez skrócenie czasu na otrzymanie wyników badań i postawienia diagnozy. Szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia
  • optymalizacja pracy personelu pielęgniarskiego – oszczędzony czas będzie można poświecić pacjentowi

 

System poczty pneumatycznej w szpitalu to szereg korzyści, które rekompensują wydatek inwestycyjny przeznaczony na jej instalację. Wykorzystanie wydajnego transportu pneumatycznego w szpitalu powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, gdyż generuje oszczędności równoważne kosztom utrzymania od jednego do kilkunastu etatów pielęgniarskich ‑ w zależności od wielkości szpitala.