Suche
Close this search box.
Suche
Close this search box.

POLITYKA COOKIES – LOGISYSTEM

Serwis www.logisystem.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu LOGISYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 00-870Warszawa, ul. Wronia 45/U2

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logisystem Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wronia 45/U2, 00-870 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000212002, adres e-mail: [email protected]

Logisystem Sp. z o.o. jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi rozporządzenia i chronić Państwa dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez Logisystem Sp. z o.o. w celach:

zawarcia, należytego wykoania umów do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń np. reklamacji;
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym przesyłania infomacji na temat pozyskania informacji o Pana/Pani potrzebach w zakresie oferty Logisystem Sp. z o .o., przygotowania wycen;
obsługi zgłoszeń skierowanych do nas przy pomocy formularza kontaktowego, kontaktowania się z nami w celach związanych ze świadczeniem usług, marketingu produktów i usług Logisystem – do czasu odwołania zgody w obec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Logisystem.

Dodatkowo przepisy prawne wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Logisystem:

kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgdą poprzez e-mail oraz telefon;
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczn, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałąnie oszustwom i zapewnienie bezpieczeńśtwa ruchu poprzez kanały komunikacji;
obsługa zgłoszeń kierowanych do Logisystem przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
windykacja należności;
przechowywanie danych w celu archiwizacjioraz zapewnienie rozliczalności( wykazanie spełnienia przez Logisystem obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki nie wycofacie zgody.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Logisystem pozyskuje Państwa dane osobowe z bezpośredniego kontaktu z Państwem ( np. dane z e-maili,formularzy targowych). Dotychczasowe dane otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zapytań ofertowych, podczas osobistego kontaktu w związku z nawiązaniem relacji biznesowych, lub poprzez polecenia.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Państwa z Logisystem relacji, możemy przetwarzać następujące kategorie

danych osobowych a w szczególności:

Dane o firmie i jej adresie ( nazwa, siedziba)
Dane kontaktowe( np. numer telefonu, adres korespondencyjny lub dostawy)
Dane identyfikacyjne (NIP)
Dane transakcyjne ( np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych z rachunku na rachunek)
Dane kontraktowe( szczegóły zawartych umów)
Dane komunikacyjne( dane prowadzonej z Państwem komunikacji)

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane przechoowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisó prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
zapobieganie nadużyciom i oszustwom;
statystycznych i archiwizacyjnych;
maksymlnie przez okres 10 lat od dnia zakońćzenia wykonywania umowy

Komu Państwa dane mogą być ujawnione?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Logisystem pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Należy zwrócić uwagę , że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Logisystem, jak i podmiot, któremu dane są udostępnione dla jego własnych celów ( np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– podmioty, którym Logisystem powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów,

np. dostawcy przesyłek kurierskich;

– banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymywać dane osobowe lub inne instytucje, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Logisystem i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów);

– podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;

– organy publiczne walczące z oszustami i nadużyciami.

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania usunięcia,ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo

do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na

podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych sobowych tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszecnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych , które stanowia tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

Podanie danych osobowychjest dobroolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Logisystem . Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliości świadczenia usług przez Logisystem.

Jednocześnie infomujemy, że brak wniesienia sprzeciwu przez Państwa w zakresie dalszego przetwarzania ww. danych na adres [email protected] traktowany jest jako zgoda na dalsze ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO.