WIZUALIZACJA

I RAPORTOWANIE

Tworzymy oprogramowanie dostosowywane do potrzeb konkretnej instalacji magazynowo-logistycznej pozwalające na śledzenie i analizowanie w ciągły sposób zachodzących procesów. Z użyciem czujników, skanerów, sygnalizacji stanów alarmowych i błędów wykrywamy błędy i inne zdarzenia którym podlega dane urządzenie czy towar. Następnie możliwe jest uzyskanie wskaźników wydajności, tworzenie symulacji, strategii i technik w zakresie kompletacji, transportu i dystrybucji towarów.

Systemy wizualizacji i raportowania budujemy w oparciu o przemysłowe rozwiązania klasy PLC i SCADA i komunikacyjne sieci przemysłowe.
Wykonujemy oprogramowanie sterowników PLC i paneli operatorskich, stacje komputerowe SCADA, sieci przemysłowe i inne.

Realizujemy także dyspozytornie / stacje dyspozytorskie dla obsługi i nadzoru całości procesu z funkcjami :

  • wizualizacja
  • archiwizacja
  • prezentacja danych na wykresach
  • nastawy
  • alarmy
  • raporty

W biegły sposób tworzymy interface do systemów WMS / ERP / MES.