SYSTEMY WAŻĄCE

Specjalizujemy się w doborze i realizacji kompletnych aplikacji wagowych. Dobieramy wagi do konkretnej aplikacji uwzględniając zakres, specyfikę detali do ważenia, specyfikę linii w której waga ma pracować. Przy czym zaproponować możemy cały fragment linii uwzględniający odpowiednie przygotowanie strumieni detali do ważenia, ewentualny, zrzut error, odpowiednie bufory i system sterowania. Oferujemy także typowe zestawy CHECKWEIGHER lub zestawy budowane / integrowane przez nas.
W budowanych przez nas systemach wykorzystujemy wagi pochodzące od czołowych producentów światowych o średnich i wysokich wydajnościach a także standardowe urządzenia podające i odbierające.
W sytuacji gdy pomiar nie wymaga legalizacji (pomiar techniczny) dla niższych wydajności możemy zaproponować także wagi naszej produkcji.