SYSTEMY SORTUJĄCE

Systemy SORTUJĄCE Wykorzystywane są w sortowniach,  terminalach przeładunkowych, centrach logistyczno- dystrybucyjnych, obiektach cross-dockingowych.

Automatyczne Systemy sortujące umożliwiają sprawną realizację procesu, zwiększają wydajność i przekładają się na krótszy czas od zasilenia do wyjścia przesortowanych produktów.

Sortowanie w centrach logistyczno-dystrybucyjnych przyśpiesza proces kompletacji i wydania towaru.
Projektujemy systemy dopasowując do specyfiki obiektu i branży. Umożliwiamy rozbudowę systemu uwzględniając przyszłe potrzeby Klienta.

Systemy projektowane i wykonywane są w komplecie z maszynami, systemem sterowania i uruchomieniem.