STANOWISKA

ROBOCZE

Stanowiska robocze stanowią element budowanych przez nas systemów. Stanowiska służyć mogą kompletacji, konsolidacji, pakowaniu, kontroli, itd.

Stanowiska zestawiane są z innymi elementami linii jako moduły wkomponowane w cay system zapewniając realizację zadań wymaganych przez proces.

Stanowiska wyposażane są w odpowiednie urządzenia jak komputery, drukarki, drukarki etykiet narzędzia. Zakres wyposażenia stanowiska jest uzgadniany z Klientem.