MASZYNY, ZAKLEJARKI, Formiarki, Starpownice

Oferujemy maszyny usprawniające procesy w logistyce i magazynowaniu.

  • Zaklejarki automatyczne
  • Zaklejarki półautomatyczne
  • Case erectory
  • Automaty pakujące
  • Maszyny specjalne

Maszyny specjalne wykonujemy w sytuacji gdy nie ma na rybku dobrego renomowanego wyrobu seryjnego. Specjalizujemy się w konstrukcjach a także zaawansowanych zespołach napędowych.  Konstrukcje maszyn dostosowywane są do założeń Klienta.